Previous slide
Next slide

Disclaimer Team Moody

Op het gebruik van de site www.teammoody.nl zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze site, word je geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie

Team Moody streeft ernaar op deze site altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Team Moody niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Team Moody aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of site en voor het niet goed functioneren van de site.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle informatie (teksten, beeldmateriaal, logo’s) van Team Moody op deze site is beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Niets van deze site mag op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Team Moody daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

Hyperlinks

Deze site bevat hyperlinks naar sites van derden. Team Moody heeft geen invloed op sites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Team Moody aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van sites van derden.

Wijzigingen

Team Moody behoudt zich het recht voor de op deze site aangeboden informatie, inclusief de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.

We gebruiken deze cookies om de website goed te laten functioneren. Als je op onze website blijft, gaan we er vanuit dat je dit prima vindt.